Четене и тълкуване на данни

Упражнения

Загряване с набори от данниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Разчитане на пиктограми (задачи от няколко стъпки)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на стълбовидни диаграми Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на стълбовидни диаграми и решаване на задачи с 2 стъпки Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на хистограмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Тази тема е свързана по-малко със статистиката и повече с тълкуването на данни – независимо дали са представени като таблица, пиктограма, стълбовидна графика или линейна графика. Подходяща е за тези, които сега навлизат в темата. За ученик в гимназията или колежа, който иска да изучи статистиката, може би има смисъл да я пропусне (въпреки че обратното не боли).