Зареждане

Видео транскрипция

Според пиктограмата по-долу, колко участници в проучването са с 0+ кръвна група? А колко са от 0- кръвна група? И така, пиктограмата всъщност е просто начин за представяне на данни чрез използване на картинки, които са по някакъв начин свързани с данните В този случай са ни дали картинки ето тук, които приемам като капки кръв. И ни казват, че всяка капка кръв на тази пиктограма представя 8 човека. Можем да разглеждаме това като мащаба на тези графики. Всяко от тях е 8 души. Така например за да определим колко хора са от А+, ще имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 капки кръв. Но всяка една от тези капки кръв представя 8 души, така че ще получим, че 56 души са от А+ кръвна група. Но нека отговорим на конкретния въпрос, който са ни задали. Колко участници в проучването са от 0+ кръвна група 0+ Това е 0 и после трябва да гледаме 0+. И имаме 1 капка кръв, 2, 3... Нека да използвам различен цвят. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи имаме 8 "капки". Ще сложа това в кавички защото това са картинки на капки. А мащабът на това е 8 души. Нека запиша това така – умножено по 8 души за капка 8 души за капка. И така, 8 пъти по 8, и всъщност капките могат да се съкратят, ако ги разглеждаме като единици. Съкращаваме. 8 по 8 е равно на 64. 64 души. Биха могли да напишат буквално числото 64 ето тук. 64 души са от 0+ кръвна група. И нека разгледаме какво имаме при 0-. 0- кръвна група. Ето това е 0 кръвна група и вътре в 0 кръвна група ето това е 0-. И тук имаме 1 капка, 2 капки. Значи имаме 2 капки. 2 капки по 8 души за капка, 8 души за капка. Или 2 по 8 – всяка от тези капки представя 8 – получаваме 16. или 2 по 8 е равно на 16 души. 16 от участниците в проучването са с кръвна група 0-, 64 са от кръвна група 0+.