Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:14

Текстова задача за лице и периметър: кучешка колибка