If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Отрицателни числа и координатна система

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Точки в правоъгълна координатната системаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Квадранти в правоъгълна координатна системаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разстояние между точки: вертикално или хоризонталноОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Задачи за правоъгълна координатна система в четирите квадрантаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Симетрични точки в правоъгълна координатна системаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Таблици от правила, които свързват 2 променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Напиши правила, които свързват 2 променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определи точки от праваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Графично изобразяване на правила, които свързват 2 променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Зависимости между 2 моделаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1000 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2400 точки за майсторство!

За този урок

Разширяване на познанията ни относно числата под 0. Разглеждане на "абсолютното" разстояние от 0. Ще разгледаме също всички 4 квадранта в координатната система.