Основно съдържание

Коефициент на пропорционалност от таблици (с уравнения)