Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:1:45

Коефициент на пропорционалност от таблица (с уравнения)