Основно съдържание

Отношения и пропорции

Упражнения
Задачи за отношенияОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Еквивалентни отношенияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за еквивалентни отношения (основно ниво)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за еквивалентни отношенияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Еквивалентни отношения в примери от реалния животОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разбери еквивалентните отношения в примери от реалния животОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Създай двойни числови осиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Представяне на отношения чрез две числови осиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Свържи двойните числови оси и таблиците с отношенияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Таблично представяне на отношения Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Отношения, представени с лентови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Намиране на единична стойностОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Решаване на задачи чрез единична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Задачи за работаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на единични стойностиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Упражнения
Превърни десетични дроби в процентиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Превърни проценти в десетични дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразуване на проценти в обикновени дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Превръщане на дроби в процентиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Упражнения
Текстови задачи с процентиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Задачи за равностойни изрази с процентиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Задачи с процентиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за данъци и бакшишОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с отстъпка, надценка и комисионнаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с рационални числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Константа на пропорционалността от графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Константа на пропорционалността от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Коефициент на пропорционалност от таблици (с уравнения)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на константите на пропорционалносттаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на константите на пропорционалносттаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на константа на пропорционалността в графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Нека научим повече за пропорционалните връзки. Как са свързани те с отношения и скорости? Как изглеждат графиките им? Какви видове текстови задачи можем да решим с пропорции?