If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ред на действията (обобщение)

Редът на действията е набор от правила за това как да изчисляваме изрази. Тези правила ни гарантират, че всички ще получат еднакъв отговор. Много хора запомнят реда на действията като смешна думичка, съставена от първите букви на съответните математически действия: ССУДСИ (скоби, степени, умножение, деление, събиране, изваждане).
Редът на действията е набор от правила за това как да изчисляваме изразите. Те гарантират, че всеки път ще получим един и същ отговор.
Скоби: Първо изчисляваме това, което се намира вътре в скобите, преди всичко останало. Например 2(3+1)=24=8.
Степенуване: Повдигаме на степен преди умножението, делението, събирането или изваждането. Например 232=29=18.
Умножение и деление: Умножаваме и делим преди да събираме или изваждаме. Например 1+4:2=1+2=3.
Събиране и изваждане: На последно място събираме и изваждаме.
Много хора запаметяват реда на действията като ССУДСИ, където "С" е за скоби, "С" е за степенуване и т.н.
Важна забележка: Когато имаме повече от едно еднакви действия, ги извършваме отляво надясно. Това може да е от значение, когато изваждането или делението са от лявата страна на израза ти, като при 42+3 или 4:23 (виж пример 3 по-долу, за да разбереш, защо това е от значение).

Пример 1

Изчисли 64+23.
Няма никакви скоби или степенни показатели, така че преминаваме направо към умножението и делението.
=64+23
=64+23Умножаваме 6 и 4.
=24+23Умножаваме 2 и 3.
=24+6Събираме 24 и 6.
=30... и сме готови!
Забележка: Извършихме всички умножения преди сборовете. Ако бяхме изчислили първо 24+2 преди произведението 23, щяхме да получим грешен отговор.

Пример 2

Изчисли 622(5+1+3).
=622(5+1+3)
=622(5+1+3)Първо събираме 5+1+3 в скобите.
=622(9)Намираме 62, което е 66=36.
=362(9)Умножаваме 2 и 9.
=3618Изваждаме 18 от 36.
=18... и сме готови!

Пример 3

Изчисли 72+3.
Правилният начин да го направим, е да започнем отляво надясно.
ПравилноГрешно
72+3=5+3=872+3=75=2
Запомни: Дори събирането да се намира преди изваждането при реда на действията, това не означава, че първо трябва да съберем, преди да извадим. Събирането и изваждането се намират на едно и също "ниво" при реда на действията. Същото важи и за умножението и делението.
Искаш ли да научиш повече за реда на действията? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
2+12:23=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш да се упражниш с още задачи като тези? Виж това въвеждащо упражнение и тези още по-предизвикателни упражнения: упражнение едно и упражнение две.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

 • Аватар mr pants pink style за потребителя cvetynenova
  колко е 1235432*234
  (1 глас)
  Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.