If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за записване на линейни функции

Задача

Фермата за горски плодове на Блу взима на Пърси общо 24,75 долара за вход и 2,5 килограма ягоди. Входната такса е 6 долара, а цената за всеки килограм ягоди е константа.
Общата цена С за набирането на ягоди е функция на х, килограмите набрани ягоди.
Запиши формулата на функцията.
C=