If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример за разчитане на графика

Научи се да разчиташ графики на линейни функции. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

На чертежа е показана графиката на y като функция на x. Това е ето тази графика. И после ни задават няколко въпроса. Допълнете твърденията с информация от графиката на функцията. Това ни е оста у, вертикалната ос, а хоризонталната е оста х. Отначало, когато x се увеличава ...нека помисля. Когато започнем от x = 0 и x се увеличава, какво става с у? у намалява. Значи, у намалява. Когато в началото х се увеличава, у намалява. Наклонът на графиката е равен на празно място за всички x между x = 0 и x = 3. Значи, x е равно на 0 и x е равно на 3, какъв е наклонът? Всеки път, когато се придвижим с 1 в посока х, се движим надолу в посока у, Отиваме при –1 в посока на y. 1 нагоре по посока на х, и –1 надолу по посока на у. Следователно промяната на у върху промяната на х... промяната на у е –1, когато промяната на x е 1. Промяната на у върху промяната на х, което е определението за наклон, е минус 1/1. Значи е –1. И виждаме това. Винаги, когато х се увеличава с 1, у намалява с 1. Като започнем от х = 3, у е празно, когато х се увеличава. Значи, като започнем от х = 3, у се увеличава когато х се увеличава. Когато х се увеличава, у също се увеличава. Значи х и у се увеличават. Наклонът на графиката е равен на празно за стойностите на х между 3 и 5. Значи, когато х се увеличи с 1, у се увеличава с 3. Промяната на у е 3 и промяната на х е 1. Наклонът e промяната на у върху промяната на х, което е 3/1. Следователно наклонът тук е 3. Винаги, когато х се увеличава с 1, у се увеличава с 3. За х между х = 0 и х = 4... да видим, можем да вземем по-малко или равно, по-голямо или равно, или равно. Значи за х = 0 и х = 4, у е по-малко или равно на 0. Да вземем по-малко или равно на 0. И после казват, за х между х = 4 и х = 8 , тогава у е по-голямо или равно на 0. Нека се уверим, че не сме направили грешки по невнимание. Да проверим отговора си. Правилен е.