If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор уравнения с решения от множество стъпки

За да решим дадено уравнение, намираме стойността на променливата, която прави уравнението вярно. За по-сложни уравнения този процес може да отнеме няколко стъпки.
Когато решаваме дадено уравнение, целта ни е да намерим стойността на променливата, която прави уравнението вярно.

Пример 1: Уравнение в две стъпки

Намери стойността на x.
3x+7=13
Трябва да преработиш уравнението, за да получиш от едната страна само x.
3x+7=133x+77=1373x=63x3=63x=2
Наричаме това уравнение в две стъпки, защото са необходими две стъпки, за да го решим. Първата стъпка беше да извадим от двете страни7, а втората стъпка беше да разделим двете страни на 3. Какво е обяснението на това, защо правим едно и също нещо от двете страни на уравнението? Виж това видео.
Проверяваме решението, като заместим 2 обратно в първоначалното уравнение:
3x+7=1332+7=?136+7=?1313=13       Да!

Пример 2: Променливи от двете страни

Намери a.
5+14a=9a5
Трябва да преработиш уравнението, за да получиш само a от едната страна.
5+14a=9a55+14a9a=9a59a5+5a=55+5a5=555a=105a5=105a=2
Отговорът:
a=2
Проверка на решението:
5+14a=9a55+14(2)=?9(2)55+(28)=?18523=23       Да!
Искаш ли да научиш повече за решаването на уравнения с променливи от двете страни? Виж това видео.

Пример 3: Разпределително свойство

Намери e.
7(2e1)11=6+6e
Преобразувай равенството, за да получиш от едната страна само e.
7(2e1)11=6+6e14e711=6+6e14e18=6+6e14e186e=6+6e6e8e18=68e18+18=6+188e=248e8=248e=3
Отговорът:
e=3
Проверка на решението:
7(2e1)11=6+6e7(2(3)1)11=?6+6(3)7(61)11=?6+187(5)11=?243511=?2424=24       Да!
Искаш ли да научиш повече за решаването на уравнения с разпределителното свойство? Виж това видео.

Упражнение

Задача 1
Намери b.
4b+5=1+5b
b=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли още упражнения? Виж тези упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.