If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Представяне като числови изрази със скоби на изрази, описани с думи

Сал обяснява писмени твърдения и ги записва като математически изрази.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

С това видео се надявам да се упражниш в интерпретирането на твърдения и записването им като математически изрази, понякога с използването на скоби. Да започваме. За всяко от твърденията, ако се вдъхновиш, а аз се надявам да се вдъхновиш, спри видеото и опитай да ги напишеш самостоятелно като математически изрази. Първото твърдение гласи: 709 минус 19, разделено наполовина. Можем да кажем, че друг начин да разгледаме делението наполовина, е да кажем делено на 2, значи можем да запишем това като 709 минус 19, а ние ще направим първо това, ето защо слагаме скобите около него, делено на 2, или делено наполовина. Това е един начин да го запишем. Сега следващото, отново, ако се вдъхновиш, спри видеото и се опитай да го решиш самостоятелно. 3 по сбора на 56 и 7. Това ще бъде 3 по сбора на 56 и 7. Сборът на 56 и 7, искаме да вземем първо тази част, ще бъде 56 плюс 7, това е сборът на 56 и 7, а след това искаме да го умножим по 3. Искаме да го умножим по 3. Можем да го запишем така. Друг начин да запишем това, когато работиш със скоби, а това ще се случва все по-често, колкото по-добре усвояваш алгебрата, може и така да се каже, но аз ще ти покажа по-обикновен начин, в който не е нужно да пишеш знак за умножение. Можеш да напишеш 3, след това да отвориш скоби, 56 плюс 7, и това също е 3 пъти сбора на 56 и 7. Трябва да внимаваш добре, защото може да се опиташ да го направиш без скобите, да направиш нещо такова - 3 по 56 плюс 7, но това явно не е 3 пъти сбора на 56 и 7. Всъщност стандартният начин да интерпретираш това е да извършиш първо умножението. Ще получиш 3 по 56, а след това ще добавиш 7, което ще ти даде различен резултат, можеш да опиташ какво се получава, ако първо събереш 56 и 7. За да е сигурно, че първо събираш 56 и 7, ще искаш да поставиш тези скоби около тях. Да продължим. Сборът на 3 по 56 и 7. Ще намерим сбора на 2 неща. Първото, което ще намерим, е сбора на 3 по 56 и 7. Ще направя това в различен цвят. И 7. Това тук е сборът на 3 по 56 и 7. Винаги е добре да слагаме скоби. Така изразите стават по-ясни, по-очевидни. Виж, ще взема 3 пъти 56, първо ще направя това, а след това ще добавя 7, но според това, което току-що ти казах, стандартният начин, ако някой запише 3 по 56 плюс 7, това ще се интерпретира като сбора на 3 по 56 и 7, защото, както ти казах, стандартът, или конвенцията, е първо да извършиш умножението. Според реда на операциите, който може би познаваш, а може и да не познаваш, но скоро ще научиш, е първо да се извършва умножението, а след това добавяме 7, или след това събирането. За да стане по-ясно, не е грешно тук да имаме скоби. 3 по 56 плюс 7. Сега имаме 43 минус сумата на 16 и 11. Значи 43 минус, ще имам 43 минус минус сбора на 16 и 11. Значи минус сбора на 16 и 11. Тогава от 43 ще извадим сбора на 16 и 11, и отново скобите показват ясно, че ще намеря сбора на 16 и 11 и ще го извадя от 43. Скобите тук са много, много, много важни, защото ако напишем само 43 минус 16 плюс 11, стандартно бихме интерпретирали това като 43 минус 16 и след това плюс 11, което ще даде различен резултат от това, което ще получиш с 43 минус сбора на 16 и 11. Отново, скобите са много, много, много важни тук, за да покажеш ясно, че първо ще събереш 16 и 11, а след това ще извадиш този сбор от 43. Това е забавно, да продължим! 10 по частното на 104 и 8. Значи ще имаме 10 по нещо. 10 по частното на 104 и 8, а частното на 104 и 8 можем да запишем така 104 делено на 8, или според това, което казахме по-рано, можеш да го запишеш и като 10 по частното на 104 и 8, или 104 делено на 8. Да решим и последния пример. 4 пъти стойността на израза 175 минус 58. Ще направя 4 по нещо, ще умножа нещо по 4. Това е 4 пъти израза 175 минус 58. Отново мога да го запиша като 4 по израза, ще го запиша с лилав цвят, израза 175 минус 58. И по двата начина, повтарям, ако го запишеш така и не сложиш скоби, резултатът няма да е същият, защото, ако скобите не са тук, първо ще сметнеш 4 по 175, а след това ще извадиш 58, което е различно от твърдението тук. Според мен последният пример ни дава нещо интересно, за което да помислим, защото ако някой върви по улицата и ти покаже... Ох, какво става с моя компютър?! И ти покаже 2 различни израза. Добре, първият израз е 2... Ще го запиша така, всъщност дори няма да ги изговоря. Просто ще ги запиша. Тук ще запиша някакво лудо число. Някакво лудо число. Значи този израз, който някой ще напише, и да кажем още един израз. Нарочно... Опа, поставих разделителите на грешно място. Нека да оправя това. Добре, това е 183 576. Това е 37 399. Това е един израз, а това е друг израз. Нарочно не го чета. Добре, ще прочета малко, 37 399. И някой ти казва: "Бързо! Кой израз е по-голям?" А ти може би ще искаш, или може би няма да искаш, но може би ще искаш да кажеш: "О, нека да го сметна. Леле, ще трябва да го запиша, или да използвам калкулатор или нещо друго, за да събера 183 576 плюс 37 399, а след това ще трябва да го умножа по 2, и да разбера на какво число е равно. А след това ще трябва да събера 183 579 плюс 37 399, за да разбера колко е, да го умножа по 7 и да разбера колко е. Това е трудно! Ще ми отнеме..." Не е трудно, просто ще ти отнеме известно време, може да направиш няколко грешки от невнимание. Но осъзнаваш кое е по-голямо. И дори не трябва да пресмяташ тези неща! Защото това е 2 пъти тази лудост тук, това ще е около 200 хиляди, а това е 7 пъти това нещо, и ще бъде 200 и нещо хиляди. Тогава 7 пъти по това нещо ще бъде повече от 2 пъти това нещо. Ето един начин... Преди да се гмурнеш в дълбокото и да започнеш да изчисляваш, винаги е добре да отстъпиш назад и да кажеш: "Хей, дали не мога да разгледам как са оформени изразите? Каква е структурата на тези изрази?" И да кажеш: "Виж, това е 2 пъти това нещо, а това е 7 пъти това нещо." Добре, 7 ще бъде, това тук ще бъде по-големият израз." Както и да е, надявам се, че ти беше забавно, колкото и на мен.