Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Сравняване на коефициенти на пропорционалност

Работен пример за сравняване на коефициенти на пропорционалност.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В пекарната на Бети изчисляват общата стойност d в долари за c мъфина, като използват формулата d равно на 2 по c. Какво представлява коефициентът 2 в този случай? Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно на въпроса. Преди изобщо да разгледаме предложените отговори, искам да разтълкувам тази ситуация. Изразът d равно на 2 по с означава, че колкото броя мъфини си купи даден клиент, трябва да умножим тази бройка по две, за да получим сумата в долари, като това е сумата, която клиентът трябва да плати. Това означава, че цената на един мъфин е 2 долара. Или това са два долара за един мъфин, защото колкото мъфини имаме продадени, умножаваме бройката по два долара, за да получим дължимата сума. Да видим, във вариант А се казва, че пекарната продава един мъфин по два долара. Това е много сходно на това, което току-що казах. Избирам този отговор. "В пекарната продават един мъфин за един долар." Не, това не е вярно. Можеш даже да направиш проверка. Ако имаме един мъфин, значи ако с е равно на 1, тогава колко ще бъде d? Ще направя проверка заедно с теб, защото това е интересно. с и d. Ако имаме един мъфин, трябва да го умножим по две. Значи цената е два долара. Два мъфина – умножаваме по две и получаваме 4 долара. Това съответства на първия предложен отговор. Но във втория вариант, когато продадат два мъфина, сумата не е четири долара, а тя би трябвало да е четири долара. "В пекарната продават два вида мъфини." Тук не ни казват нищо подобно, така че изключвам и този варинат. Да решим още един пример. Тук в условието се иска да посочим коя е сладкарницата, в която продават най-евтино една топка сладолед. Тук определено основната тема са десерти. Постави видеото на пауза и опитай да решиш примера. Дали верният отговор е А, В или С? Добре, сега да решим примера заедно. В отговор А изчисляват общата стойност D в долари за S топки сладолед, като използват формулата D равно на 0,75 по S. Какъвто и брой топки сладолед да имаме, умножаваме този брой по 75 цента или 75 стотни от един долар, за да получим стойността им. По логиката, която използвахме в предишния пример, в сладкарница А цената е 0,75 цента за топка сладолед. Тук знаем цената. Когато правим сравнение, трябва да сравняваме величините, изразени по един и същи начин. Значи тук една топка струва 0,75 цента. Да видим колко струва една топка в сладкарница В и колко струва една топка сладолед в сладкарница С. Първо да видим сладкарница В. Когато купим три топки сладолед, умножаваме това по едно и получаваме три долара. Когато купим осем топки, умножаваме осем по едно и получаваме осем долара. Когато вземем 12 топки, умножаваме по едно и получаваме 12 долара. Значи формулата, която използват в сладкарница В, е, че сумата D в долари е равна на 1 по броя на топките сладолед. Или можем да кажем, че в сладкарница В една топка струва един долар. Значи един долар за една топка сладолед. Така разбрахме, че в сладкарница А продават по-евтино от сладкарница В, защото 75 цента за една топка сладолед е по-евтино от един долар за една топка. В сладкарница С – добре, тук връзката е описана с тази графика, но можем да преобразуваме информацията във вида, който използвахме досега. Това е за сладкарница С. Ще направя една таблица ето тук. Това са топките сладолед, това е цената в долари. Да видим. Когато имаме две топки сладолед, тогава – избирам стойности, за които изглежда, че е лесно да се разчете графиката. Две топки сладолед изглежда са три долара. Две топки са три долара. Четири топки сладолед са шест долара. Изглежда, че умножаваме по едно и половина, бих казал, че това е умножено по 1,5. по 1,5 или 1 цяло и 1/2, за да превърнем брой топки в долари. Друг начин да разсъждаваме е, че сумата в долари е равна на 1,5 по броя на топките. Друг начин да го разглеждаме е, че в сладкарница С цената е 1,50 долара за една топка. Значи в сладкарница С продават най-скъпо, следвана от сладкарница В и най-евтино е в сладкарница А, като точно това се търси в задачата. Най-евтината топка сладолед е в сладкарница А.