If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на графики на пропорционални връзки

Работен пример за интерпретиране на графики на пропорционални отношения (зависимости).

Видео транскрипция

В условието на задачата се казва, че пропорционалната зависимост между броя работни часове на един търговски обект и общите разходи за електричество са показани на дадената графика. "Кои твърдения за дадената графика са верни? Избери всички верни отговори." Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно. Добре, сега да решим задачата заедно. Преди изобщо да разгледаме предложените отговори, ще направя анализ на графиката. Това е пропорционална зависимост. Знаем, че общите разходи – ще го запиша ето тук: общите разходи са равни на някакъв коефициент на пропорционалност по броя на работните часове. Можем даже да намерим кой е този коефициент на пропорционалност, защото ни е дадена тази точка А. Знаем, че когато часовете са 4, когато тук стойността е 4, общите разходи са 120 долара. Колко по 4 дава 120? Коефициентът k е равен на 30, защото 30 по 4 е равно на 120. Можем да запишем тази пропорционална зависимост, където общите разходи са равни на коефициента на пропорционалност, който е 30, по броя на работните часове. Да разгледаме предложените отговори, като можем да изберем повече от един, които описват вярно тази зависимост. Отговор А: "Координатата у на точка А – точка А е с координати (4; 120), значи координатата у е 120 – това е общият разход, когато работните часове са 4. "Координатата у на точка А представлява общия разход за електричество, когато работните часове са 4." Да, това е точно... или много близко до това, което казахме, така че този отговор ми харесва. "Общият разход за електричество е 35 долара, когато имаме един работен час." Да намерим един час на хоризонталната ос. Това тук е общият разход. Може би ще кажеш, че сметката е доста близо до 35 долара, но затова беше полезно да запишем тази зависимост ето тук, защото виждаме, че общият разход е равен на 30 по броя на работните часове. Общият разход тук трябва да е 30, а не 35. Това изглежда почти по средата между 20 и 40, но е малко по-близо до 40. Значи това твърдение не е вярно. Няма да изберем варианта "Никое от горните", защото по същество избрахме един от отговорите. И задачата е решена.