If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи с множество стъпки за съотношение и процент

Използвай пропорционални зависимости, за да решиш задачи с множество стъпки за съотношение и процент. Примерите включват проста лихва, данъци, надценки и намаления, бакшиши и комисионни, такси, процентно увеличение и намаление, процент грешка.

Задача 1: Вълшебно килимче

Едно вълшебно килимче било направено от три цвята прежда. Делът на всеки цвят е показан по-долу:
 • 10 части златиста прежда
 • 7 части бронзова прежда
 • 3 части сребриста мрежа
Част A
Вълшебното килимче е направено от общо 150 метра прежда.
Колко метра сребриста прежда има във вълшебното килимче?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
метра

Част B
Джасмин купува вълшебно килимче на разпродажба за 374 долара. Джасмин е платила с 66 долара по-малко от редовната цена.
С какъв процент е била намалена цената на вълшебното килимче?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent

Задача 2: Футбол

Джоел тренира за футболния сезон.
 • В понеделник Джоел тренира 20 минути преди училище и 25, percent от времето прекарва в игра на футбол.
 • В понеделник Джоел тренира 60 минути след училище и 40, percent от това време прекарва в игра на футбол.
Част A
Какво е общото количество време в минути, през което Джоел е играл футбол в понеделник?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
минути

Част B
Във вторник Джоел прекарал 27 минути повече в игра на футбол отколкото в понеделник. Той се упражнявал общо 60 минути след училище.
Какъв процент от тренировъчното си време след училище Джоел е прекарал в игра на футбол във вторник?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent

Част С
В сряда Джоел, който е десничар, рита 20, percent от тренировъчните си удари с левия си крак. Джоел рита 14 удара с левия си крак.
Колко общо удара по вратата е направил Джоел в сряда?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
удара

Задача 3: Свещи

Една майсторка на свещи планира да направи 30 оранжеви свещи. Тя смесва восък, за да създаде определен нюанс на оранжевото. Делът на всеки цвят в сместа е показан по-долу:
 • 2 части червен восък
 • 5 части жълт восък
 • 3 части бял восък
Част A
Производителката на свещи използва 1 кварта оранжев восък, за да направи 6 свещи.
Колко жълт восък ще е нужен на производителката на свещи, за да направи всички 30 свещи?
Избери един отговор:

Част B
Производителката на свещи произвежда втора партида оранжев восък, като използва същата пропорция жълт към червен към бял восък. Тя използва 7 кварти червен восък във втората партида оранжев восък.
Колко общо кварти е втората партида оранжев восък?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
кварти

Част С
Свещите се оказали чудесни! Затова производителката на свещи увеличила нормалната цена и продава 5 свещи за 27 долара. Тя обикновено взима 14, comma, 25 долара за 3 свещи.
С колко долара на свещ производителката на свещи е повишила цената си?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
долара

Част D
Производителката на свещи направила общо 45 оранжеви свещи. Това са 30, percent от всички свещи, които е направила тази седмица.
Колко свещи е направила производителката на свещи тази седмица?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
свещи