If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Записване на прости изрази с променливи

Научи се да записваш изрази за фрази като "3 плюс х".

Защо е необходима математиката, ако можем да опишем нещата с думи?

Алгебричните изрази са полезни, защото представят стойността на израза за всички възможни стойности на съответната променлива.
Понякога в математиката описваме израз със словесна фраза. Например, фразата
"с две повече от пет"
може да бъде написано като израза
5+2.
По подобен начин, когато словесно описваме израз, който съдържа променлива, ние описваме алгебричен израз или израз с променлива.
Например,
3 повече от x"
може да бъде написано като алгебричния израз
x+3.
Но защо? Защо да използваме математика, ако можем да описваме нещата с думи? Една от многото причини е, че математиката е по-точна и е по-лесна за работа от думите. Това е въпрос, за който е добре да си мислиш, докато задълбаваме по-сериозно в алгебрата.

Различните думи за събиране, изваждане, умножение и деление

Ето таблица, която обобщава често срещаните думи за всяка операция:
ДействиeДумиПримерен алгебричен израз
СъбиранеПлюс, сума, повече от, увеличено сx+3
ИзважданеИзвадено от, минус, разлика, по-малко от, намалено сp6
УмножениеПо, произведение8k
ДелениеДелено на, частноa:9
Например думата "произведение" ни казва да използваме умножение. Така че фразата
"произведението на 8 и k"
може да бъде написана като
8k.

Нека разглеждаме един малко по-сложен пример

Напиши израз за "m намалено със 7".
Обърни внимание, че фразата "намалено с" ни казва да ползваме изваждане.
Значи изразът е m7.

Нека опитаме да решим няколко задачи за упражнение!

Въпрос 1
Напиши израз за "с y повече от 7".

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.