If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Записване на прости изрази с променливи

Научи се да записваш изрази за фрази като "3 плюс х".

Защо е необходима математиката, ако можем да опишем нещата с думи?

Алгебричните изрази са полезни, защото представят стойността на израза за всички възможни стойности на съответната променлива.
Понякога в математиката описваме израз със словесна фраза. Например, фразата
"с две повече от пет"
може да бъде написано като израза
5, plus, 2.
По подобен начин, когато словесно описваме израз, който съдържа променлива, ние описваме алгебричен израз или израз с променлива.
Например,
3 повече от x"
може да бъде написано като алгебричния израз
x, plus, 3.
Но защо? Защо да използваме математика, ако можем да описваме нещата с думи? Една от многото причини е, че математиката е по-точна и е по-лесна за работа от думите. Това е въпрос, за който е добре да си мислиш, докато задълбаваме по-сериозно в алгебрата.

Различните думи за събиране, изваждане, умножение и деление

Ето таблица, която обобщава често срещаните думи за всяка операция:
ДействиeДумиПримерен алгебричен израз
СъбиранеПлюс, сума, повече от, увеличено сx, plus, 3
ИзважданеИзвадено от, минус, разлика, по-малко от, намалено сp, minus, 6
УмножениеПо, произведение8, k
ДелениеДелено на, частноa, colon, 9
Например думата "произведение" ни казва да използваме умножение. Така че фразата
"произведението на 8 и k"
може да бъде написана като
8, k.

Нека разглеждаме един малко по-сложен пример

Напиши израз за "m намалено със 7".
Обърни внимание, че фразата "намалено с" ни казва да ползваме изваждане.
Значи изразът е m, minus, 7.

Нека опитаме да решим няколко задачи за упражнение!

Въпрос 1
  • Електричен ток
Напиши израз за "с y повече от 7".

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.