Основно съдържание

За този урок

Научи кои са четирите основни конични сечения и техните уравнения: окръжност, елипса, парабола и хипербола.