Основно съдържание
Учи
Въведение към имагинерни числаВъведение към имагинерни числаСтепенуване на имагинерни числаСтепенуване на имагинерни числаОпростяване на корените от отрицателни числаi като положителния корен от -1
Упражнения
Степенуване на имагинерни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Опростяване корени на отрицателни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение към комплексните числаВъведение към комплексните числаClassifying complex numbers
Упражнения
Части на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Класифициране на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Нанасяне на числа в комплексната равнинаКомплексната равнина
Упражнения
Нанеси числа в комплексната равнинаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Събиране на комплексни числаИзваждане на комплексни числа
Упражнения
Събиране и изваждане на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Графично събиране и изваждане на комплексни числа Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Разстояние и средна точка между комплексни числа
Упражнения
Разстояние между комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Средна точка между две комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Умножение на комплексни числаУмножение на комплексни числаПреговор на действия с комплексни числа
Упражнения
Умножение на комплексни числа (основа)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение в комплексно спрегнатите числаКомплексно спрегнато на комплексни числаДеление на комплексни числаДеление на комплексни числа: преговор
Упражнения
Комплексно спрегнато на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Абсолютна стойност на комплексни числаАбсолютна стойност и ъгъл на комплексни числаАбсолютна стойност и ъгъл на комплексни числа: преговор
Упражнения
Абсолютна стойност на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Ъгъл на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Комплексни числа от гледна точка на абсолютна стойност и ъгълОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Тригонометричен и алгебричен вид на комплексните числаНачини на представяне на комплексните числа: преговор
Упражнения
Тригонометричен и алгебричен вид на комплексните числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Деление на комплексни числа: тригонометричен и експоненциален видОнагледяване на умножението на комплексни числаСтепенуване на комплексни числаУравнения с комплексни числа: x³=1Онагледяване на степени на комплексни числаТригонометричен вид на комплексни числа: преговор
Упражнения
Умножение и деление на комплексни числа в тригонометричен видОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Степенуване на комплексни числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Задача с повишена трудност с комплексни числа (1 от 3)Задача с повишена трудност с комплексни числа (2 от 3)Задача с повишена трудност с комплексни числа (3 от 3)Задача с повишена трудност с комплексни числа : комплексна детерминанта.

За този урок

Използвай своето въображение и комплексност, за да се потопиш в света на комплексните числа. Събирай, изваждай, умножавай и дели с комплексни числа. Изобразявай го графично на комплексната равнина и ги преобразувай в тригонометричен вид.