Упражнения

Размери на матрицаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Елементи на матрицаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Учи

Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок

Упражнения

Намери матрица, обратна на матрица с размери 2х2Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи какво са матриците и техните различни приложения: за решаване на системи от уравнения; за трансформация на фигури и вектори; за представяне на ситуации от реалния живот. Научи как да събираш, изваждаш и умножаваш матрици, както и да намираш обратни матрици.