Основно съдържание
Учи
Въведение към матрициВъведение към матрици
Упражнения
Размери на матрицаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Елементи на матрицаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Представяне на системи от линейни уравнения чрез матрици
Упражнения
Представяй системи от линейни уравнения чрез матрициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Действия с редове на матрици
Упражнения
Действия с редове на матрициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Решаване на линейни системи с матрици
Учи
Събиране и изваждане на матрициСъбиране и изваждане на матрици
Упражнения
Събиране и изваждане на матрициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Матрични уравнения: събиране и изважданеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Умножение на матрици по скалариУмножение на матрици по скалари
Упражнения
Умножение на матрици по скалариОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Матрични уравнения: умножение на скалариОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Какво е нулева матрицаСвойства на събирането на матрициСвойства на скаларното умножение на матрици
Учи
Въведение в умножение с матрициУмножение на матрициУмножение на матрици
Упражнения
Умножение на матрициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Дефинирани операции с матрициРазмери на произведение от матрициКакво е единична матрицаВъведение в единични матрициРазмери на единична матрицаУмножението на матрици комутативно ли е?Асоциативно свойство при произведение на матрициНулева матрица и умножение на матрициСвойства на умножението на матрициИзползване на свойствата на действията с матрициИзползване на единични и нулеви матрици
Учи
Преобразуване на вектори с помощта на матрициПреобразуване на многоъгълници с помощта на матрициМатриците като трансформацииМатрица от графично представяне на трансформацияГрафично представяне на преобразувание от матрица
Упражнения
Преобразуване на вектори чрез използване на матрициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразуване на многоъгълници чрез матрициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Матриците като трансформацииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Детерминанта на матрица 2 x 2
Упражнения
Детерминанта на матрица 2 x 2Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение в обратни матрициОпределяне на обратимост на матрица
Упражнения
Определяне на обратни матрициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определи обратими матрициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Намиране на обратната на матрица с размери 2 х 2 с помощта на детерминанта и адюнгата.
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Намери матрица, обратна на матрица с размери 2х2Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Представяне на системи от линейни уравнения чрез матрични уравненияРешаване на системи линейни уравнения чрез матрични уравненияТекстова задача с матрици: векторна комбинация
Упражнения
Представяне на линейни системи чрез матрични уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Текстова задача с матрици: цени на стоки

За този урок

Научи какво са матриците и техните различни приложения: за решаване на системи от уравнения; за трансформация на фигури и вектори; за представяне на ситуации от реалния живот. Научи как да събираш, изваждаш и умножаваш матрици, както и да намираш обратни матрици.