Текущ час:0:00Обща продължителност:1:10

Видео транскрипция

За подсказка, ще намеря детерминантата на една такава 2 х 2 матрица. Искаме да сметнем детерминантата на тази матрица и можем да я означим като детерминанта на 2 х 2 матрицата 5, 3, –1 и 4. Определението за детерминанта на подобна матрица 2 х 2 е, че първо взимаме този диагонал, 5 по 4, и от него изваждаме произведението на този диагонал, 3 по –1. На колко е равно това? 5 по 4 е 20, а 3 по –1 ще е –3. Това е –3, но минус –3 ще стане плюс 3. Следователно детерминантата на тази матрица е 23.