Основно съдържание
Научи как точно матриците с размери 2 х 2 действат като преобразувания на равнината.