Основно съдържание
Когато умножаваме матрица по скалар (например по едно число), ние просто умножаваме всички елементи на матрицата по числото. Можем също така да умножаваме матрица по друга матрица, но тази операция е по-сложна. Но въпреки това е много красива и интересна. Научи как да го правиш в тази статия.