Основно съдържание
Научи какво е нулева матрица и каква е връзката ѝ с действията събиране, изваждане и скаларно умножение на матрици.