Основно съдържание

Вероятности и комбинаторика

Упражнения
Вероятност с пермутации и комбинацииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Основи на вероятности и комбинаторика