Основно съдържание

Раздел: Вероятности и комбинаторика

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Вероятност с пермутации и комбинацииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за майсторство!

За този урок

Основи на вероятности и комбинаторика