Текущ час:0:00Обща продължителност:3:45

Видео транскрипция

В една игра, един код, направен с различни цветове, е създаден от един играч, създателя на кодове, и другия играч, разбивачът на кодове, се опитва да отгатне кода. Създателят на кодове подсказва дали цветовете са верни и са на правилната позиция. Така. Възможните цветове са синьо- нека подчертая тези в истинските цветове-синьо, жълто, бяло, червено, оранжево и зелено. Зеленото вече е записано в зелено, но пак ще го подчертая в зелено. И зелено. Колко четирицветн кода могат да се направят ако цветовете не могат да се повтарят? В известна степен, този абзац целият в началото дори няма значение. Ако само избираме от-да видим, избираме от - колко цвята има тук? Има 1, 2, 3, 4, 5, 6 цвята, и ще изберем 4 от тях. Колко четирицветни кода могат да се направят ако цветовете не могат да се повтарят? И след като това са кодове, ще приемем, че синьо, червено, жълто и зелено, че това-че това е различно от зелено, червено, жълто и синьо. Ще приемем, че тези не са със същия код. Макар че сме избрали същите 4 цвята, ще приемем, че това са два различни кода, и това има смисъл, защото се занимаваме с кодове. Така, че това са различни кодове. И това би се броило като 2 различни кода тук, макар че сме избрали същите действителни цветове. Същите 4 цвята, избрали сме ги в различен ред. Така, без това да ни пречи, нека помислим по колко различни начина можем да изберем 4 цвята. Да кажем, че тук имаме 4 дупки. 1 дупка, 2 дупки, 3 дупки и 4 дупки. И най-напред, грижа ни е единствено за това по колко начина можем да изберем един цвят за тази дупка там, тази първата дупка? Още не сме избрали никакви цветове. Ами имаме 6 възможни цвята, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така ще са налице 6 различни възможности за тази дупка там. Така че нека сложим едно 6 тук. Така, казано ни е, че цветовете не могат да се повтарят, така че какъвто и цвят да е тази дупка, ще я изключим от възможните цветове. Сега, след като сме изключили този цвят, колко колко възможности имаме, когато отидем при тази дупка, когато отидем при следващата дупка? Колко са възможностите, когато отидем при следващата дупка тук? Ами, взехме едно от 6 от тази първа дупка, така че има само 5 възможности тук. И по същата логика, когато отидем в третата дупка, използвали сме 2 от дупките-два от цветовете, така че ще са ни останали само 4 възможни цвята. И тогава за последната дупка, ще сме използвали 3 от цветовете, т.е. останали са само 3 възможности. И ако помислим за всички възможности, всички пермутации-налице са пермутации, когато мислим за всички възможности и наистина ни е грижа за порядъка; където казваме, че това е различно от това-тази пермутация е различна от тази. Така всички различни пермутации тук, когато изберем 4 цвята от 6 възможни цвята, това ще са 6 възможности за първата 1, умножено по 5 за втората партида, умножено по 4 за третата или третата партида от третата позиция, умножено по 3. И така, 6 пъти по 5 е 30, умножено по 4, умножено по 3. Така имаме 30 пъти по 12. Това е 30 пъти по 12, което е равно на техните 360 възможни 4-цветни кода.