Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:28

Видео транскрипция

Да се намери вероятността да се паднат четни числа три пъти подред при хвърляне на зар с шест страни, номерирани от 1 до 6. Нека сега намерим вероятността да се падне четно число при всяко хвърляне. Т.е. вероятността да се паднат четни числа. Четно число при хвърляне на зар с шест страни. Нека помислим за тази вероятност. И така, общо колко варианта има? Колко възможни резултата можем да получим? Така, получаваме едно, две, три, четири, пет, шест. А колко от тях удовлетворяват условието да се падне четно число? Може да е числото 2, може да е 4 или 6. Вероятността е събитията, които съвпадат с това, от което се нуждаем, нашето условие. Тук три от възможните събития представляват хвърляне на четно число. И това е едно от шест възможни събития. Така че имаме 3 върху 6, което е същото като 1/2, вероятността да се падне четно число при едно хвърляне. Сега трябва да хвърлим... искат от нас да хвърлим четно число три пъти. И всички тези събития ще бъдат независими. Никое хвърляне на зара няма да влияе върху това, което се случва при следващото хвърляне, въпреки убежденията на някои комарджии. Това не влияе на следващото хвърляне. Така че вероятността да се падне четно число при три хвърляния е равна на вероятността да се падне четно число при едно хвърляне на зар, който има шест страни... това нещо тук е равно на това, отново умножено по това. Добре, това е първото ни хвърляне – копирам го и го поставям – умножено по това нещо, и още веднъж умножено по това. Това е първото ни хвърляне, което е тук. Това е второто. Това е третото. И имаме налице независими събития. Така това ще е равно на 1/2... което е същата 1/2 от тук... умножена по 1/2, и пак по 1/2, което е равно на 1 върху 8. Има 1 от 8 възможности да се падне четно число при всичките три хвърляния. При това хвърляне, това хвърляне и това хвърляне.