Суми на членовете на числови редове

Упражнения

Суми от членовете на аритметични прогресииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Продължаване на геометрични прогресииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Продължи геометричната прогресия: отрицателни числа и дробиОтговори вярно на 4 от 5 въпроса, за да повишиш умението си!
Използване на формули за геометрична прогресияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Явни формули за задаване на геометрични прогресииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Рекурентни формули за задаване на геометрични прогресииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с числови редициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Набор от понятия в математиката, които ни помагат да се справяме с прогресии и доказателства.