Основно съдържание
Учи
Въведение в аркуссинусаВъведение в аркустангенсаВъведение в аркускосинусаОграничаване на дефиниционните множества на функциите, за да ги направим обратимиДефиниционно множество и обхват на функцията обратен тангенсИзползване на обратни тригонометрични функции с калкулаторПреглед на обратните тригонометрични функции
Упражнения
Пресмятане на обратни тригонометрични функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Решаване на синусоидални уравнения от типа sin(x)=dРешаване на cos(θ)=1 и cos(θ)=-1
Упражнения
Решаване на синусоидални уравнения (основи)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Решаване на синусоидални уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Тригонометрична текстова задача: изчисляване на температураТригонометрични уравнения - преговор
Упражнения
Текстови задачи за синусоидални моделиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Преглед на тригонометричните тъждества за сбор на ъглиИзползване на тригонометричното тъждество за сбор на ъгли за функцията косинусИзползване на тригонометричното тъждество за удвоен ъгълДоказване на тъждеството за синус на сбор на ъглиДоказване на тъждеството за косинус на сбор на ъгли.
Упражнения
Използване на тъждествата за сбор на ъгли при тригонометрични функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Намиране на тригонометрични стойности чрез използване на тъждествата за сбор на ъгли.Използване на тригонометрични тъждества за сбор на ъгли: намиране на дължини на страниИзползване на тригонометрични тъждества за сбор на ъгли: преобразуване на изразиИзползване на тригонометрични тъждестваПрепратка към тригонометрични тъждества
Упражнения

За този урок

Научи как да решаваш тригонометрични уравнения и как да използваш тригонометрични равенства за решаване на различни задачи.