Основно съдържание

За този урок

Научи какво представляват векторите и как могат да бъдат използвани за моделиране на реални ситуации. Извърши различни операции с вектори като събиране, изваждане, трансформиране, преход от правоъгълна към полярна координатна система и обратно.