Основно съдържание
Опитай да отговориш на два въпроса, за да се увериш дали разбираш, че векторите имат дължина и посока.