Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:55

Видео транскрипция

Питат ни: "Кои от следните вектори имат еднаква х компонента като вектор а?" Като ни е казано: "Избери всички възможни отговори". Това тук е вектор а и трябва само да се заемем с х компонентата. Това е нещото, което ни питат. Нека помислим каква е неговата х компонента. Започваме от тази точка тук, която има стойност х = –2 и ще отидем от х = –2 до х = –5. Промяната в х е друг начин да разглеждаме компонентата х. Отиваме от минус 2 до минус 5. Стойността х намалява с 3. Промяната в х е равна на минус 3. Това ще бъде също компонентата х на вектор а. Можем да кажем, че вектор а е равен на... компонентата му х е минус 3. Не ни интересува компонентата у, но виждаме, че у отива нагоре с 1. Така че имаме минус (–3;1), но нас ни интересува само компонентата х. Нека помислим върху това какви са другите вектори тук. Имаме компонента х от минус 3. Ако започнем от началната точка и стигнем до крайната точка, стойността х е намаляла с 3. Тук ще започнем с вектор b. Да видим, ако започнем от там, стойността х е 3 в началната точка, началната точка за този вектор. След това за да отидем от стойността х до крайната точка, още веднъж слизаме надолу с 3. Това има същата компонента х. Вектор b ще бъде минус 3; нещо. Ще избера този. Нека помислим за вектор с. Вектор с започва тук от х равно на минус 4 и след това свършва при х равно на минус 1. Неговата х компонента ще изглежда... единият от начините да го разглеждаме е, че промяната в х ще изглежда по този начин. Може да се изкушиш да кажеш, че това е същото нещо. Той има дължина 3, но забележи, че не се придвижваме с 3 наляво, начинът, по който го направихме при вектор а или вектор b. Отиваме с 3 надясно. Тук промяната в х е плюс 3, така че вектор с ще бъде (3; нещо). Няма да отбелязваме вектор с. Сега нека разгледаме вектор d. Вектор d започва от тук, неговата стойност х е минус 6 и отиваме от х равно на минус 6 до х равно на минус 9. Още веднъж слязохме надолу. Промяната в х е минус 3. Това има същата компонента х. Ако трябваше да кажа вектор d, щях да кажа, че той е (–3; нещо). Не съм намерил колко са тези, но нямам нужда от тях за тази задача. Така че вектор d също има същата компонента х, компонентата х = –3 и сме готови.