If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкуване на смисъла на сложни функции

Определи кои сложни функции са правилно съставени. Провери дали използването на изходната стойност на едната функция е подходящ аргумент за другата. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено е, че Джейлин направила модел на следната зависимост относно нейните пътувания с автобуса. И са дадени три функции. Дадени са техните аргументи и техните стойности. Аргументът на функцията Р е времето на пристигане на автобуса, което е означено с малка буква b, и стойността на Р е вероятността Джейлин да пристигне навреме на работа. Значи това е функцията P от b. Аргументът на функцията N е времето на пристигане на автобуса, означено с буквата k, а стойността на функцията е броят на хората на спирката при пристигането на автобуса. Значи това е броят на хората, чакащи на спирката, като функция от времето, в което пристига автобусът. Функцията Т – валежите в сантиметри – аргументът е количеството валежи за един час, означено с х. Стойността на функцията е времето на пристигане на автобуса като функция от валежите. Интересно. В задачата се търси коя от следните сложни съставни функции е логична предвид описаната ситуация. Трябва да изберем две функции. Постави видеото на пауза и опитай да отговориш на въпроса, след което ще решим задачата заедно. Добре, сега да разгледаме първата сложна съставна функция. Да видим какво се случва. Един начин на разсъждаваме е като вземем величината х, въведем я в нашата функция Т и тогава получаваме на изхода Т от х. Получената стойност на функцията Т въвеждаме във функцията Р, което ще ни даде стойността на функцията Р от този аргумент, който в случая е Т от х. Има ли логика в това? х са сантиметрите валежи за един час. Т от х е времето на пристигане на автобуса като функция от валежите. Значи взимаме времето на пристигане на автобуса – дали това е логично да бъде аргумент за функцията Р? Да видим – функцията Р има аргумент времето на пристигане на автобуса. Значи тук всичко е правилно. Взимаме стойността на функцията Т, която е времето на пристигане на автобуса, и го използваме като аргумент за функцията Р, което е точно аргументът, който ни е нужен за функцията Р. Значи имаме функцията Р от времето на пристигане на автобуса, която освен това е функция от сантиметрите валежи за един час. Този отговор А ми харесва. Сега да видим следващия вариант. Р като функция от N от k. Да видим, взимаме k, което е времето на пристигане на автобуса, въвеждаме го като аргумент във функцията N, и на изхода имаме стойността N от k. Тази стойност на функцията, N от k, е броят на хората, чакащи на автобусната спирка, когато пристига автобусът. След това искаме това да е аргумент на функцията Р. Логично ли е да вземем броя на хората, чакащи на спирката при пристигането на автобуса, и да го въведем като аргумент във функцията, ако тази функция изисква като аргумент времето на пристигане на автобуса? Това е безсмислено. Аргументът на функцията Р трябва да е времето на пристигане на автобуса, а ние искаме да използваме броя на чакащите на спирката хора. Този отговор В отпада. Да разгледаме отговор С. Функцията Т от х, ето тук – вече знаем, че нейните изходни стойности са времето на пристигане на автобуса, което е допустим аргумент за функцията N. Въвеждаме във функцията N времето на пристигане на автобуса, а изходящата стойност на функцията, въз основа на този аргумент, представлява броя на хората, чакащи на автобусната спирка. Това е логично. Значи този отговор също е верен. Предполагам, че отговор D няма да ми хареса, но искам да го проверя. Функцията Р от b. Тя ни дава вероятността Джейлин да пристигне навреме на работа, а ще използваме това като аргумент за тази функция – функцията Т, която е очакваните сантиметри валежи за един час. Това не е логично. Взимаме вероятността Джейлин да пристигне навреме и искаме да я използваме като аргумент на функцията, която изисква като аргумент сантиметрите валежи за един час, така че този отговор също го изключваме. Верните отговори са А и С.