If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към обратими функции

Не всички функции имат обратни на тях функции. Онези, които имат, се наричат "обраими." Научи как можем да кажем дали дадена функция е обратима или не.
Обратните функции в най-общ смисъл са функции, които "се обръщат" една друга. Например ако f отнася a до b, то тогава обратната функция f1 трябва да отнася b до a.

Всички функции ли имат обратни функции?

Разгледай крайната функция h, определена от следната таблица.
x1234
h(x)2125
Можем да създадем съпоставителна диаграма за функция h.
Сега нека обърнем съпоставителната диаграма, за да намерим обратната функция h1.
Обърни внимание тук, че h1 нанася аргумента 2 в две различни стойности на функцията: 1 и 3. Това означава, че h1 не е функция.
Тъй като обратната на h не е функция, казваме, че h не е обратима.
Като цяло дадена функция е обратима, само ако за всеки аргумент има една единствена стойност на функцията. Всяка стойност на функцията е в двойка с точно един аргумент. По този начин, когато съпоставянето се обърне, то също ще бъде функция!
Ето един пример за обратима функция g. Забележи, че обратната е наистина функция.

Провери знанията си

1) f е ограничена функция, която е определена чрез тази таблица.
x21   0   1   2
f(x)21356
Обратима ли е функция f?
Избери един отговор:

2) g е ограничена функция, която е определена чрез тази таблица.
x2581019
g(x)23216
Обратима ли е функция g?
Избери един отговор:

Задача с повишена трудност

3*) Обратима ли е функцията f(x)=x2?
Избери един отговор:

Обратими функции и техните графики

Разгледай графиката на функцията y=x2.
Знаем, че дадена функция е обратима, ако за всеки аргумент има една единствена стойност на функцията. Или казано по друг начин, ако всяка стойност на функцията е в двойка с точно един аргумент.
Но това не е така за y=x2.
Вземи например стойността 4. Забележи, че като начертаем правата y=4, виждаме, че има два аргумента, 2 и 2, които са свързани със стойността на функцията 4.
Всъщност ако плъзнеш хоризонталната права нагоре и надолу, ще видиш, че повечето стойности на функцията са свързани с два аргумента! Следователно функцията y=x2 не е обратима функция.
За разлика от това разгледай функцията y=x3.
Ако вземем една хоризонтална права и я плъзнем нагоре и надолу по графиката, тя ще пресича функцията само на едно място!
Това означава, че всяка стойност на функцията съответства точно на един аргумент. С други думи за всеки аргумент има една единствена стойност. Функцията y=x3 е обратима.
Логиката, използвана по-горе, описва това, което наричаме Правило за хоризонталната права: Като цяло, дадена функция f е обратима, ако отговаря на правилото за хоризонталната права.

Провери знанията си

4) Обратима ли е функция g?
Избери един отговор:

5) Обратима ли е функция h?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.