If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определи дали дадена функция е обратима

Задача

f е ограничена функция, чието дефиниционно множество са буквите от a до e. Следната таблица изброява стойностите на функцията за всеки аргумент от дефиниционното множество на f.
xabcde
f(x)12312
Построй съпоставителна диаграма на f, придърпвайки крайните точки на отсечката в графиката по-долу така, че да свържат всеки елемент от дефиниционното множество с неговия правилен елемент от диапазона на функцията.
След това определи, дали f е обратима.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?