If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Проверка на обратни функции чрез съставяне

Научи как да провериш дали две функции са обратни, като ги съставиш. Например обратни ли са функциите f(x)=5x-7 и g(x)=x/5+7?
Голяма част от тази статия включва съставянето на функции. Ако трябва да си припомниш тази материя, ти препоръчваме да погледнеш тук преди да прочетеш статията.
Обратните функции в най-общ смисъл са функции, които "се обръщат" една друга. Например, ако дадена функция отнася a до b, то тогава обратната ѝ трябва да отнася b до a.
Нека например вземем функциите f и g: f(x)=x+13 и g(x)=3x1.
Обърни внимание как f(5)=2 и g(2)=5.
Тук виждаме, че когато приложим f, последвана от g, получаваме отново първоначалния аргумент. Представено като съставна (сложна) функция, ще имаме g(f(5))=5.
Но за да бъдат двете функции обратни, трябва да покажем, че това се случва за всички възможни аргументи без значение на реда, в който се прилагат f и g. Това поражда правилото за съставяне на обратни функции.

Правило за съставяне на обратни функции

Това са условията, за да бъдат двете функции f и g обратни:
  • f(g(x))=x за всички стойности на x от дефиниционното множество на g
  • g(f(x))=x за всички стойности на x от дефиниционното множество на f
Това е така, понеже ако f и g са обратни, комбинирането на f и g (в произволен ред) създава функцията, която за всяко въведено число връща това въведено число. Наричаме тази функция тъждествена функция (идентитет).

Пример 1: Функциите f и g са обратни една на друга

Да използваме правилото за съставяне на обратна функция, за да потвърдим, че f и g по-горе са наистина обратни функции.
Припомни си, че f(x)=x+13 и g(x)=3x1.
Нека намерим f(g(x)) и g(f(x)).
f(g(x))g(f(x))
f(g(x))=g(x)+13=3x1+13=3x3=xg(f(x))=3(f(x))1=3(x+13)1=x+11=x
Виждаме, че функциите f и g са обратни една на друга, защото f(g(x))=x и g(f(x))=x.

Пример 2: Функциите f и g не са обратни една на друга

Ако f(g(x)) или g(f(x)) не е равно на x, тогава f и g не могат да са обратни една на друга.
Нека проверим това за f(x)=5x7 и g(x)=5+7.
f(g(x))g(f(x))
f(g(x))=5(g(x))7=5(x5+7)7=x+357=x+28g(f(x))=f(x)5+7=5x75+7=x75+7=x+285
Тоест, функциите f и g не са обратни една на друга, понеже f(g(x))x и g(f(x))x.
(Нека тук отбележим, че можехме да заключим, че f и g не са обратни една на друга, след като показахме, че f(g(x))=x+28.

Провери знанията си

Като цяло, за да проверим дали f и g са обратни една на друга функции, можем да конструираме съставна (сложна) функция от тях. Ако резултатът е x, тогава функциите са обратни. Иначе не са.

1) f(x)=2x+7 и h(x)=x72

Опрости изразите за f(h(x)) и h(f(x)) по отношение на x.
f(h(x))=
h(f(x))=
Обратни ли са една спрямо друга функциите f и h?
Избери един отговор:

2) f(x)=4x+10 и g(x)=14x10

Опрости изразите за f(g(x)) и g(f(x)) по отношение на x.
f(g(x))=
g(f(x))=
Обратни ли са една спрямо друга функциите f и g?
Избери един отговор:

3) f(x)=23x8 и h(x)=32(x+8)

Опрости изразите за f(h(x)) и h(f(x)) по отношение на x.
f(h(x))=
h(f(x))=
Обратни ли са една спрямо друга функциите f и h?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.