If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на безкрайни граници на функция: графично решение

Задача

Дадени са графиките A, Б и В. Пунктираните линии са асимптоти.
Кои графики отговарят на твърдението?
limx1+h(x)=
Избери всички правилни отговори: