If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в математическия анализ

Граници в безкрайност на частно

Задача

Намери limit, start subscript, x, \to, infinity, end subscript, start fraction, 5, x, cubed, plus, 2, x, squared, minus, 7, divided by, x, start superscript, 4, end superscript, plus, 3, x, end fraction.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?