If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Непрекъснатост на функция в точка (аналитично решение)

Задача

Дадено е, че
g(x)={(x2)2за x22x2за x>2
Непрекъсната ли е функцията g в точката x=2?
Избери един отговор: