If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Въведение в математическия анализ > Раздел 10

Урок 5: Пресмятане на граници чрез алгебрични свойства на границите: директно заместване

Граници на частично определени функции

Задача

g(x)={ln(x)за 0<x2x2ln(2)за x>2
Намери limx2g(x).
Избери един отговор: