If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Връзка между граници и поведение на графиката

Обикновено когато анализираме граница на функция по графиката ѝ, наблюдаваме за "точки на интерес". Важно е да запомниш, че можеш да разглеждаш стойността на функцията във всяка една точка. Определението за граница може да се прилага за множество различни функции.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадена ни е графиката на функцията у равно на g(x). Търся каква е границата на g(x), когато х клони към 5. Вече много пъти сме намирали такива граници. Да помислим към какво се стреми g(x), когато х клони към 5 отляво. Виждаме, че g(x) се стреми към –6. Когато х клони към 5 отдясно, g(x) изглежда пак се стреми към –6. От тази графика намираме приблизително, че когато х клони към 5, g(x) се стреми към –6. Не е от значение на колко е равна самата функция g(5). Тук тя е с различна стойност. Но смисълът на това видео е да разберем какво представлява границата. Границата описва само поведението на функцията в околностите на дадена точка. Тя не ни казва какво точно се случва в тази точка, в случая, колко е g(5), и не ни казва нищо особено за останалата част от функцията, другите части на графиката. Например мога да начертая много различни функции, за които границата при х, клонящо към 5 да е равна на –6 и те да се различават значително от g(x). Например границата на f(x), когато х клони към 5 е равна на –6 и мога да построя такава f(x), за която това да е вярно и тя да изглежда съвсем различно от g(x). Ако желаеш, остави видеото на пауза и се опитай да начертаеш или скицираш такава функция. Тук най-важно е поведението на функцията, когато х клони към 5 от двете страни, отляво и отдясно. В тази зона функцията трябва да се стреми към -6. Например сега ще начертая една функция, ето тази f(x), която изглежда така и дори е определена тук, после се променя така. Тя ще свърши работа. Когато се приближаваме отляво, функцията се стреми към –6, а когато приближаваме отдясно, тя се стреми също към –6. Може да имаме и такава функция, нека я наречем h(x), чиято граница за х, клонящо към 5, също да е равна на –6. Тя може да е определена дотук, а после имаме точка на прекъсване, после да продължи. Тя може изобщо да не е определена за тези стойности, а после тук долу да е определена за всяко х, по-голямо или равно на 4. Функцията просто преминава през –6. Забележи, как всички тези функции за х, клонящо към 5, имат определена граница и тя е равна на –6, но тези функции изглеждат много, много различно. Друго важно наблюдение е, че за дадена функция, нека сега изтрия тези, често се търси да намерим границите, когато х клони към някаква интересна стойност. Например тук х клони към 5 и интересното на 5 е, че това е точка на прекъсване. Но можеш да избереш коя да е точка, в която да потърсиш граница на тази функция. Например можеш да вземеш границата на g(x), когато х клони, не е равно, а клони към 1. Колко е тази граница? Остави видеото на пауза и опитай да я намериш. Да видим сега. Когато х клони към 1 отляво, изглежда, че функцията се стреми към тази стойност. Когато х клони към 1 отдясно пък, функцията се стреми към тази стойност тук. Това е равно на g от 1, пишем тук g(1). Можем да направим заключението, че това е разумен резултат, съдейки по графиката. Самата стойност на g(1) изглежда е около –5,1 или –5,2, но по-скоро –5,1. Сега да потърсим границата на g(x) при х, клонящо към числото Пи. Пи е някъде тук. Когато х го доближава отляво, функцията клони към тази стойност, която изглежда доста близка до онази, която намерихме преди малко. Когато приближаваме отдясно, доближаваме това число. В този случай отново границата е равна на стойността на функцията, g(Пи). Тук нямаме интересни точки на прекъсване или нещо подобно. Значи това са двата извода: че можеш да построиш много различни функции, които имат една и съща граница в дадена точка; и че за дадена функция можеш да потърсиш граница при много различни точки, всъщност в безкраен брой точки. Важно е да се посочи това, колкото и да е очевидно, защото често ни се показват избрани граници само в такива точки, където става нещо странно.