If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пресмятане на граници на функции от графики

Решени примери за приблизително намиране на граници на функция чрез нейната графика.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Имаме графиката на функцията у = f(x) и искаме да намерим границите ѝ в три различни точки. Както винаги, остави видеото на пауза и се опитай да ги намериш самостоятелно, преди да продължим. Сега, нека първо да помислим за границата на f(x), когато х клони към 6. Ще използвам по-видим цвят. Какво става, когато х се приближава към 6 от двете страни? Когато х клони към 6 отляво, т.е. идва от по-малките от 6 стойности, изглежда, че f(x) се приближава към 1. А когато го доближава отдясно, нашата функция f(x) отново изглежда, че доближава 1. За да съществува тази граница, функцията трябва да приближава едно и също число от двете страни: и отляво, и отдясно. Тук поне на графиката изглежда така, макар да не можем да сме сигурни, когато използваме графика. Тя е добро приближение и изглежда, че функцията приближава 1 от двете страни. Сега да видим втората граница. Границата на f(x), когато х клони към 4. Какво става, когато х клони към 4 отляво? Когато се приближаваме към 4 от лявата страна, изглежда, че стойността на нашата функция се приближава до 3. Запомни, че за дадена стойност на х може да съществува граница, дори когато самата функция не е определена в тази точка. В самата точка, където х е 4, функцията не е определена, но когато я приближаваме отляво, или когато стойността на х приближава 4 отляво, изглежда, че функцията f приближава стойността 3. А когато се приближаваме до х=4 отдясно, отново изглежда, че функцията се приближава до 3. От това, което можем да разберем от графиката тук, изглежда, че границата на f(x), когато х клони към 4, е 3, дори и самата функция да не е определена. Сега да помислим за границата, когато х клони към 2. Интересното е, че функцията е определена тук: f от 2 е равно на 2 и когато се доближаваме от ляво изглежда, че нашата функция се доближава до стойността 2, но когато се доближаваме откъм дясната страна, когато х се доближава към 2 от дясно, нашата функция се доближава все повече към 5. Тя не успява съвсем да достигне до 5, но когато вървим от 2,1 през 2,01 и 2,001 към 2 изглежда, че стойността на нашата функция се доближава все повече до 5. Така функцията се доближава до две различни стойности от лявата и от дясната страна, когато х клони към 2 от ляво и от дясно. Затова можем да кажем, че тази граница не съществува. Това е интересно. В първия случай функцията е определена за х=6 и границата е равна на стойността на функцията за х=6. Във втория случай функцията не е определена за х=4, но границата съществува. Тук функцията е определена за х=2, но границата не съществува, когато х клони към 2. Да опитаме с друга функция, за да видим още случаи за намиране на граници чрез графика. Тук имаме графиката на функцията y = g(x). Отново, остави видеото на пауза и се опитай да намериш тези граници чрез графиката. Първо търсим границата, когато х клони към 5. Когато х се приближава до 5 от лявата страна, изглежда функцията g(x) се приближава до тази стойност. Ще начертая права, която ни показва коя е стойността по оста у. А когато х доближава 5 от дясната страна, изглежда, че това е същата тази стойност. На око тази стойност изглежда около 0,4. Тази граница определено съществува на тази графика, макар и не толкова прецизна. Ще кажа, че тя е около 0,4. Тя може и да е 4,1 или дори 4,1456789, не можем да определим с точност, гледайки само графиката, но изглежда да е приблизително такава стойност. Сега да помислим за стойността на g(x), когато х клони към 7, да използваме същия начин. Какво става, когато се доближаваме от ляво, от по-малките от 7 стойности като 6,9 и 6,99 и дори 6,999? Изглежда, че стойността на нашата функция се доближава до 2 независимо, че самата функция е дефинирана за g(7) като 5. Когато се приближаваме от ляво, когато х приема стойности 6,9 и 6,99 и така нататък, изглежда, че стойността на нашата функция се доближава до 2, а когато х се доближава до 7 откъм дясната страна изглежда, че по същия начин функцията също се доближава до 2. Затова казвам, че границата е равна на 2. И тук имаме функция, която е определена за х=7 и съществува граница в тази точка, но g от 7 е различна от границата на функцията g(x) за х, клонящо към 7. Да видим и последната граница. Тя е границата при х, клонящо към 1. Ще използваме същия метод, отляво изглежда, че отиваме към безкрайност, когато х расте от 0,9 през 0,99 и 0,999 и дори 0,9999. Изглежда, че функцията расте неограничено към безкрайност и когато се доближаваме до тази точка отдясно. И в двете посоки функцията расте към безкрайност. Неформално някои биха казали, че функцията приближава безкрайност или нещо такова, но по формалното определение за граница, в този контекст тя е неопределена. Можем да кажем, че тази граница не съществува. Пиша: не съществува.