If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Доказателство чрез теоремата за междинните стойности

Задача

В тази таблица са дадени избрани стойности на непрекъснатата функция f.
xminus, 30517
f, left parenthesis, x, right parenthesis11023017545
По-долу е показан опита на Исла да напише строго доказателство на твърдението, че уравнението f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 200 има решение при 0, is less than or equal to, x, is less than or equal to, 5.
Задоволително ли е доказателството на Исла? Ако не, защо?
Ето доказателството на Исла:
Дадено ни е, че f е непрекъсната.
Така че, според теоремата за крайните нараствания, f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 200 трябва да има решение за x между x, equals, 0 и x, equals, 5.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?