If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Доказателство чрез теоремата за междинните стойности

Задача

В тази таблица са дадени избрани стойности на непрекъснатата функция f.
x30517
f(x)11023017545
По-долу е показан опита на Исла да напише строго доказателство на твърдението, че уравнението f(x)=200 има решение при 0x5.
Задоволително ли е доказателството на Исла? Ако не, защо?
Ето доказателството на Исла:
Дадено ни е, че f е непрекъсната.
Така че, според теоремата за крайните нараствания, f(x)=200 трябва да има решение за x между x=0 и x=5.
Избери един отговор: