Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Доказателство чрез теоремата за междинните стойности

Задача

В тази таблица са дадени избрани стойности на непрекъснатата функция f.
x30517
f(x)11023017545
По-долу е показан опита на Исла да напише строго доказателство на твърдението, че уравнението f(x)=200 има решение при 0x5.
Задоволително ли е доказателството на Исла? Ако не, защо?
Ето доказателството на Исла:
Дадено ни е, че f е непрекъсната.
Така че, според теоремата за крайните нараствания, f(x)=200 трябва да има решение за x между x=0 и x=5.
Избери един отговор: