If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приложение на теоремата за междинните стойности

Задача

Нека g е непрекъсната функция в затворения интервал [1;4], такава, че g(1)=4 и g(4)=1.
Кое от следните е гарантирано от теоремата за междинните стойности?
Избери един отговор: