If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Представяне на матриците като трансформация в равнина

Можем да разглеждаме матрица 2X2 като описваща специален вид трансформация в равнината (т.нар. линейна трансформация). Като виждаме къде се изобразяват векторите [1;0] и [0;1], можем да определим къде се изобразява всеки друг вектор. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще разгледаме как матрица с размери 2 х 2 може да се разглежда като трансформация в координатната равнина. Да започнем с няколко примера или няколко концептуални идеи. Първата концептуална идея е, че всяка точка в тази координатна равнина, показана на екрана – където това е оста х, а това е оста у – всяка точка може да се представи чрез комбинация от два вектора. Това може да е този вектор тук, който има дължина точно една единица по хоризонтала. Можем да представим този вектор като вектор [1; 0]. Векторите се записват вертикално, като стълб, по този начин, като е прието, че горният елемент е това, което се случва в посока х. Долното число, в случая 0, е това, което се случва във вертикална посока или в посоката у, така че това е векторът [1; 0]. А това тук какво е? (чертае червен вектор по вертикала) Това е векторът [0; 1], който не се движи въобще в посока х. Той само се издига нагоре по посока у. Сега да се уверим, че всяка произволна точка в координатната равнина може да се представи като претеглена сума от тези два вектора. Да изберем една произволна точка. Нека да е тази точка ето тук, ще я нарека точка А. Можем да я представим чрез вектор, който изглежда по следния начин – ще го начертая с пресечена линия – може да се представи чрез следния позиционен вектор. Ако ни интересуват координатите на тази точка, можем да кажем, че те са (3; 1). Координатата х е 3, а координатата у е 1. Ако искаме да я представим като вектор, можем да запишем като [3; 1]. В посока х се преместваме с 3 единици от началото на координатната система, плюс три единици, а в посока у се преместваме с една единица. Можем да представим този вектор като претеглена сума от двата единични вектора. Можем да го представим като 3 по единичния вектор [1; 0] плюс 1 по единичния вектор [0; 1]. Можеш да го видиш на чертежа, този жълт вектор, който сочи към точката А ето тук – можем да имаме три пъти вектора [1; 0] – един, два, три пъти. После имаме един път оранжевия вектор. Казах, че ще обясня по какъв начин матриците с размери 2 х 2 могат да представят трансформация. Начинът, по който можеш да разсъждаваш по това, е, че ако взема матрица 2 х 2, която изглежда по този начин – само ще направя една матрица – в която първият стълб е едно, нула, а вторият стълб е нула, едно. Това ни показва какво да правим с тези два вектора. Знам, че на пръв поглед това може да е малко объркващо, но нека да го разгледаме заедно. Начинът, по който съм го представил – първият стълб ни казва каква е трансформацията, която ще приложим към единичния вектор [1; 0], този синия вектор. Тук просто го запазваме като [1; 0]. Не го променяме, остава същия. Векторът [1; 0] тук и [1; 0] тук. По същия начин – вектор [0; 1] и вектор [0; 1] ето тук. Така тази матрица 2 х 2 по същество представя така наречената тъждествена трансформация или идентитет. Тя изобразява всяка точка в координатната равнина обратно в самата нея. Тя не променя точките, но аз ти я показвам, защото сега ще ти покажа матрица 2 х2, която не представя тъждествена трансформация. Например – ще направя една нова матрица. Нека това да е матрицата – вместо едно, нула в първия стълб ще запиша две, едно, а вместо нула, едно във втория стълб ще запиша едно, две. В тази трансформация това, което сега ще направя, е да изобразя вектора [1; 0] във вектора [2; 1]. Само след секунда ще видиш какво имам предвид. Как изглежда този вектор [2; 1]? Ще използвам този цвят. Преместваме се с две единици по оста х и с една единица по оста у. Това ще изглежда по следния начин. А как изглежда векторът [1; 2]? Имаме 1 единица в посока х и после две единици в посока у. Начинът, по който това представя трансформация, е, че всичко, което е претеглена сума на векторите [1; 0] и [0; 1] в началото, сега можем да ги разглеждаме като претеглена сума на векторите [2; 1] и [1; 2]. Сега можем да разгледаме друга точка А прим, това няма да бъде три пъти вектора [1; 0] и един път вектора [0; 1]. Можем да разглеждаме това – ще го запиша ето тук – като три пъти вектора [2; 1], плюс един път вектора [1; 2]. Къде ще отиде това сега? Сега се преместваме три пъти с вектора [2; 1]. Това е един път, това са два пъти, това са три пъти. След това ще имаме един път вектора [1; 2], този оранжев вектор ето тук. Значи ще имаме един път този вектор. Така това ме отвежда в точката А прим. Това е новата точка след трансформацията, отиваме в точка А прим. Така отивам от точка А в точка А прим. Тази матрица 2 х 2 ни казва как да извършим трансформацията. Можем да направим същото с още много други точки. Ако взема точката, която е начало на координатната система, това първоначално е точката В, която е нула пъти оранжевия вектор и нула пъти синия вектор. Дори след трансформацията ще имаме нула пъти вектор [2; 1] и нула пъти вектор [1; 2]. Така че си остава на същото място. Ще се изобрази в самата себе си. Значи точка В съвпада с точка В прим. Можем да си представим и друга точка. Да разгледаме тази точка ето тук, която ще означа като точка С. Точка С е първоначално два пъти синия вектор и нула пъти оранжевия вектор. След изобразяването това става два пъти вектора [2; 1] и нула пъти вектор [1; 2]. Значи два пъти вектор [2; 1]. Така че, ако се преместим един път с вектор [1; 2] и после нула пъти с вектор [1; 2], получаваме тази точка С прим ето тук. Обърни внимание, че ако първоначално имаме триъгълник между точките А, В и С – ще го начертая по следния начин – значи в началото имаме триъгълник между точките А, В и С. В какво се изобразява той? Той се изобразява в този голям триъгълник. Ще се постарая максимално да чертая прави линии, за да стигна до образа. Това е тази страна. После имаме тази страна от В прим до С прим, и след това свързвам тази страна между точките С прим и А прим. Сега може би ще попиташ откъде знам, че тези отсечки се изобразяват в другите отсечки. Откъде знаем, че при тази трансформация тези прави не са криви или не са на зиг-заг? Това е едно от интересните свойства на този вид трансформация, която разглеждаме. Матриците 2 х 2 представят линейна трансформация. Можем да разсъждаваме за това по два начина в този контекст. Линейната трансформация винаги изобразява началото на координатната система в него самото, и винаги изобразява права в права, тя никога не превръща дадена права в крива, нито в някаква зигзагообразна линия. Последното нещо, за което може би се чудиш, вероятно е дали всички трансформации, които сме учили в часовете по геометрия, при които първообразът и образът са подобни, например ротация, осева симетрия, хомотетия – дали те могат да се представят чрез такива матрици? Краткият отговор е "Да", могат да се представят с матрици, стига началото на координатната система да остане на мястото си. Всъщност, като използваш матрици 2 х 2, е възможно да получиш цели серии от други линейни трансформации, които са много по-екзотични, ако мога да се изразя така, отколкото ротациите, осевите симетрии и хомотетиите.