If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намери матрица, обратна на матрица с размери 2х2

Задача

Намери обратната матрица на матрицата B=[1449]\text B = \left[\begin{array}{rr}1 & 4 \\ 4 & 9\end{array}\right].
Числата, които не са цели, се отбелязват с десетични или с обикновени дроби.
start bold text, B, end bold text, start superscript, minus, 1, end superscript, equals
Заседна ли?
Заседна ли?