If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Представяне на линейни системи чрез матрични уравнения

Задача

Следната система от уравнения е представена от матричното уравнение A[xyz]=b\text{A}\left[\begin{array} {ccc} x \\ y \\ z \end{array} \right]=\vec{b}.
6x+5y=2210y+22z=244x6z=4\begin{aligned}6x+5y&=22 \\-10y+22z&=24 \\4x-6z&=-4\end{aligned}
start bold text, A, end bold text, equals
b, with, vector, on top, equals
Представи всеки ред и колона в последователността, в която се появяват променливите и уравненията.
Заседна ли?
Заседна ли?