If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на матриците за трансформации в равнината: конструиране на матрици

Матриците 2х2 могат да дефинират трансформации в цялата равнина. В този решен пример виждаме как можем да намерим една единствена матрица, която дефинира същата трансформация като комбинацията от две други матрици. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадени са ни две отделни трансформационни матрици. В това видео искам да конструираме нова матрица, която е съчетание от тези две трансформации. Казано по-просто, нова трансформация, която се базира на прилагането първо на едната от тези трансформации, а после прилагането на другата трансформация. Първо да разгледаме какво се случва тук. Ако имаме някакъв произволен вектор [a; b], който знаем, че може да се представи като а по вектора [1; 0] – т.е. по единичния вектор в посока х – плюс b по вектора [0; 1] – т.е. по единичния вектор във вертикална посока. Ако искаме да приложим тази трансформация, означена с главна буква А, това означава, че вместо да използваме означенията [1; 0] и [0; 1], ще използваме тези два стълба на тази матрица. Ако приложим тази трансформация, предполагам, че можем да наречем това [а; b]-прим, тогава, ако приложим трансформацията главно А, т.е. трансформационната матрица А, това ще стане а по, само че не по [1; 0], а ще използваме [0; 5]. После имаме плюс b, но не по [0; 1], а по [2; -1]. Това е просто преговор. В това видео ще разгледаме каква би била трансформационната матрица за композицията на тези две трансформации. Мога да го запиша на екрана като ВоА (чете се В от А). Вероятно ти е познат този вид запис от работата ни с функции, като това, по същество, означава, че първо прилагаме функцията А, а след това получения резултат въвеждаме във функцията В и получаваме нейния резултат. Това е логично, защото можем да разглеждаме трансформационните матрици като функции, които изобразяват точки в координатната равнина. В този случай коя е трансформационната матрица, която е комбинация от тези двете? Постави видеото на пауза и помисли върху това. Това, което ще се случи, е, че първо ще трансформираме произволна точка спрямо тези два вектора, векторите [0; 5] и [2; -1], защото това е първата трансформация, която правим. След това ще приложим втората трансформация към вектора, който сме получили от първата трансформация. Това изглежда доста сложно, затова не искам да го записвам чрез А и В, а искам да го запишем просто като една трансформационна матрица. Един начин да разсъждаваме е, че можем да трансформираме всеки от тези вектори, (огражда ги с лилаво) които се съдържат в матрицата А. Понеже, спомни си, това ни казва в какво се превръщат векторите [1; 0] и [0; 1]. Ако трансформираме вектора [0; 5] с помощта на матрицата В, и ако трансформираме вектора [2; -1] с помощта на матрицата В, после ги поставяме в съответните им стълбове, и получаваме комбинацията от тези две трансформационни матрици. Ще го запиша по следния начин – само да си освободя малко място. Да кажем, че имаме композицията В от А равно на – ще направя една голяма матрица 2 х 2 ето тук. Първо прилагаме трансформационната матрица В върху този цикламен стълб ето тук. Какво ни казва това? Това ще стане нула по минус 3, 1. Ще го запиша по следния начин. Това ще бъде нула по [-3; 1] плюс пет по [0; 4]. Това ще ни даде вектор [2; 1] ето тук. Можеш да разглеждаш това като попълване на първия стълб на тази трансформация, на тази композиция, ако мога така да се изразя. Сега да помислим за втория вектор – да разгледаме вектора [2; -1]. Ако го трансформираме с помощта на В, какво ще получим? Ще получим две по [-3; 1]. Ето тук имаме две по [-3; 1], плюс минус едно... или може би просто ще го напиша по следния начин: минус едно по [0; 4]. Това още не изглежда като матрица, но като го преобразуваме, ще се превърне в матрица. Например, ако умножа нула по всичко това, ще получа нула, а после 5 по нула ще бъде – ще го запиша по следния начин. Това ще стане пет по нула, което дава нула, пет по 4 дава 20. После тази матрица ето тук ще бъде две по [-3; 1], което дава [-6; 2], а после имаме минус [0; 4]. Ако искам да го запиша на чисто, като матрица 2 х 2, това е равно на – тук заслужаваме аплодисменти – първият стълб е 0; 20. Вторият стълб е – да видим – минус 6 минус 0 дава минус 6, после 2 минус 4 дава минус 2. Готови сме. Току-що конструирахме нова трансформационна матрица. Тя се основава на композицията В от А. Ако първо приложим трансформацията А към произволен вектор, а после приложим трансформацията В към получения резултат, това е еквивалентно просто да приложим тази трансформационна матрица 2 х 2 – матрицата В от А.