If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на вероятност с общото правило за умножение

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Розалин е учителка и прави преговор-игра с нейния кръжок. Играта включва записването на имената на всички ученици на еднакви листчета хартия и след това изтегляне на случаен ученик. Ето какви ученици има в неговия кръжок:
Клас10, start superscript, start text, negative, и, end text, end superscript11, start superscript, start text, negative, и, end text, end superscript12, start superscript, start text, negative, и, end text, end superscript
Брой ученици7185
Да си представим, че Розалин иска да изтегли имената на 2 различни ученици, така че тя тегли 2 имена без заместване между тегленията.
Каква е вероятността и двамата изтеглени ученици да са в 11, start superscript, start text, negative, и, end text, end superscript клас?
Закръгли отговора си до втория знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
Заседна ли?
Заседна ли?