If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на вероятности за взимане на безпристрастни решения

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Едно стандартно тесте с карти съдържа общо 52 карти, разпределени равномерно между 4 цвята — има 13 купи, 13 каро, 13 пики и 13 спатии.
Яна и Емил играят игра, в която теглят 2 карти от стандартно тесте без заместване (не ги връщат в купа), за да определят кой да започне пръв играта. Ако никоя от картите не е пика, тогава Яна започва първа. В противен случай пръв започва Емил.
Честен ли е този начин да се определи кой да започне пръв играта? Защо?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?