If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример за използване на вероятности за взимане на безпристрастни решения

Можем да определим дали за вземане на безпристрастно решение трябва да се използват вероятности, или не трябва да се използват. В този пример разглеждаме дали различните резултати са еднакво вероятни, или не са, когато хвърляме два зара, за да вземем решение. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието е дадено, че Роберто и Джоселин решили да хвърлят чифт честни зарчета с шест страни, за да определят кой да почисти с прахосмукачка апартамента им. Ако сборът е седем, тогава ще чисти Роберто. Ако сумата е 10 или 11, тогава ще чисти Джоселин. Ако сумата е нещо друго, хвърлят зарчетата отново. Дали този начин да се определи кой да чисти е справедлив? Обясни защо. Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно. Сега да го разгледаме заедно. Ще направя една таблица с различните възможни сценарии, когато се хвърлят две честни зарчета с шест страни. Колоните са за зарче 1. Това е колонка едно, две, три, четири, пет и шест. Сега ще направя шест реда за другото зарче – един, два, три, четири, пет и шест. Нека това да е зарче едно, а това да е зарче две. Зарче едно може да се падне на едно, две, три, четири, пет или шест. Зарче две може да се падне на едно, две, три, четири, пет или шест. В тези 36 клетки ще попълним сборовете на двете зарчета. Всъщност ще ги попълня много бързо. Това тук е две, три, четири, пет, шест, седем. Тук е три, четири, пет, шест, седем, осем. Тук ще бъде четири, пет, шест, седем, осем, девет. Тези са пет, шест, седем, осем, девет, десет. Тези са шест, седем, осем, девет, десет, единайсет. И тук имаме седем, осем, девет, 10, 11 и 12. Стана по-бързо, отколкото очаквах. Сега да помислим за този сценарий, когато сборът е седем и ще чисти Роберто. Къде сборът е седем? Виждаме сбор 7 веднъж, два пъти, три, четири, пет, шест пъти. Значи в 6 случая сборът е равен на 7. А колко са равновероятните сценарии? Имаме 6 по 6 36 еднакво вероятни сценария или общо 36. 6 от 36 е равно на вероятност 1/6 да чисти Роберто. Сега да видим кога сборът е 10 или 11. Тогава ще чисти Джоселин. Значи 10 или 11 – веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти, пет пъти. Джоселин ще чисти само в 5 от 36 случая. Значи при определянето с хвърляне на зарчета е по-вероятно да се падне да чисти Роберто, отколкото Джоселин. Ако не се падне никое от тези, тогава те ще хвърлят отново, но и при второто хвърляне има по-голяма вероятност да чисти Роберто, отколкото да чисти Джоселин. Следователно този начин не е честен, защото има по-голяма вероятност да чисти Роберто. Избираме първия отговор.